Slide One
Slide One
previous arrow
next arrow

„Zastosuj akcję słów, a słowa do akcji, mając przede wszystkim to na względzie abyś nie przekroczył granic natury, wszystko bowiem, co przesadzone, przeciwne jest zamiarowi teatru, którego przeznaczeniem jest – jak było dawniej – służyć niejako za zwierciadło naturze” 

„Hamlet” William Shakespeare

Andrzej Wieczorek wykorzystując elementy komedii, dramatu, farsy i bajki ukazuje literaturę piękną w taki sposób, że uczniowie uważają ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek lektur.

Od prawie 20 lat pisze i tworzy przedstawienia dla dzieci i młodzieży szkolnej zgodnie ze wszelkimi wzorcami moralnymi, etycznymi i kulturowymi. Współpracując z nauczycielami, pedagogami szkolnymi oraz psychologami tworzy sztuki oparte na podstawie programowej oraz poruszające aktualne problemy młodych ludzi.

Piękne kostiumy oraz maski w otoczeniu nietuzinkowej dekoracji są przygotowywane przez artystów pracowni Wrocławskiego Teatru Lalek. Ponadto wykwalifikowani aktorzy wykorzystując grę w żywym planie, elementy teatru formy i ruchu potwierdzają słowa Tadeusza Kantora, że „Teatr jest najpiękniejszą ze sztuk, albowiem balansuje między sztuką a życiem”.

Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów do komentowania postów oraz udziału w ankietach na naszym profilu na portalu FACEBOOK, szczególnie tych dotyczących doboru repertuaru w następnych latach.

JESTEŚMY DLA WAS