Najznamienitsze Historie Bibilijne

Spektakl przybliża młodemu widzowi właściwe znaczenie pochodzących z Biblii związków frazeologicznych oraz usadawia je we właściwym sobie kontekście. Będzie to dla młodzieży lekcja wzbogacająca język i słownictwo dająca możliwość nauczenia się posługiwania metaforą.

Jarek, główny bohater przedstawienia jest mistrzem jazdy na deskorolce. Jego personalne, a także sportowe „status quo” istnieje tylko dzięki lajkom, wpisom i komentarzom na portalach społecznościowych. Facebook, jest to miejsce gdzie Jarek jest bohaterem, królem…. jest kimś. Aby zaspokoić niewyczerpany głód lajków zaniedbuje rodzinę i szkołę z której zostanie wyrzucony jeśli nie zaliczy ważnego egzaminu. Zwraca się o pomoc do najlepszej uczennicy w klasie. Magda, skromna i niezauważana przez niego dotąd dziewczyna, posiadająca łatkę klasowego kujona, pożycza mu książkę potrzebną do zaliczenia testu. Jarek od pierwszej strony przenosi się w świat „Najznakomitszych Historii Biblijnych”. Stając się bohaterem każdej z nich, odczuwa je na sobie, próbując zrozumieć co jest prawdziwą miarą wartości człowieka. Jakie cechy czynią nas prawdziwymi ludźmi i które ścieżki prowadzą do szczęścia?

Czy ogarnięty dzisiejszą manią zaistnienia za wszelka cenę Jarek, goniący tylko za uznaniem często chwilowym i pozorną sławą w internecie, zauważy, że to droga donikąd? Czy zdoła przewartościować swoje życie i czy to stanie się tylko za sprawą unikalnych treści „Historii Biblijnych” ?

Z perspektywy czasu wiemy, że problemy człowieka od wieków nie zmieniły się prawie wcale. Nadal poszukujemy odpowiedzi na pytania o sens życia, o przyczynę naszej bytności na tym najlepszym z możliwych światów. Historie biblijne stają się więc źródłem uniwersalnych wzorców osobowych, powtarzających się i odmienianych przez wszystkie przypadki w historii ludzkości postaw i dylematów, prób walki lub pogodzenia się z losem.

Historie Biblijne wykorzystane w spektaklu:

1. Stworzenie Świata

2. Adam i Ewa.

3. Syn Marnotrawny

4. Dawid i Goliat ( z udziałem widza na scenie w roli Dawida)

5. Wieża Babel

6. Historia Hioba

7. Przejście Mojżesza wraz z ludem Izraela przez Morze Czerwone

8. Historia Króla Salomona

9. Arka Noego (z udziałem widzów)

10. Nawiązanie do Sodomy i Gomory.